Top banner

Om Øksedal

Øksedal er Baptistspejdernes Spejdercenter. Det ligger i en naturskøn del af Himmerland, ca. 10 km vest for Nibe. Øksedal er med sine 15 tønder land og varierende bevoksning et ideelt sted til spejderoplevelser i det fri.

Indtil stormen den 8. januar 2005 bestod bevoksningen mest af store, gamle gran- og fyrretræer. Mere end halvdelen af alle træer væltede i stormen og selvom oprydningsarbejdet var stort, er der nu skabt fine pladser til både leg og lejr. Det er i øvrigt ikke første gang det åbne terræn omkring Øksedal kan ses: Under anden verdenskrig blev hele bevoksningen tvangshugget!

Nord for Øksedal findes Limfjorden med et af de små, stadigt aktive fiskerlejer, Staun. Mod øst finder man Sebber Trehøje, hvorfra man har en fantastisk udsigt over Halkær Bredning, Sebbersund og Nibe Bredning ind mod Nibe. I hele området omkring Øksedal findes hedearealer.

Syd for Øksedal finder man mod vest Vindblæs Hede og mod øst Oudrup, Lundby og Ajstrup heder. Hederne har et meget afvekslende udseende, der bl.a. skyldes, at der mange steder findes flyvesand.

Naturskønne dalområder findes ved Bruså og Vidkær Å, men især området Kyø Dale er smukt. De stejle bakker med lyng- og enebærbevoksning, der fortsætter over i området med småsøer og –moser omkring Vidkær Å, er ofte blevet sammenlignet med Rebild Bakker.